ไขมันในเส้นเลือด

ความรู้ เกี่ยวกับโรคไขมันในเลือด  
   ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงแก่ร่างกาย โดยจะถูกย่อยด้วยน้ำดีจากตับอ่อนและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่ลำไส้จากนั้นจะถูกขนส่งไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายทางกระแสเลือด ไขมันส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้จะถูกเก็บสะสมไว้ตามผนังกล้ามเนื้อหัวใจ และเนื้อเยื่อไขมัน ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งนำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือดได้ นับเป็นโรคร้ายที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต ฉะนั้นเราจึงควรควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

  ชนิดของไขมันในเลือด

    

    ไขมันในเลือดที่สำคัญมีหลายชนิด แต่โดยทั่วไปในการตรวจไขมันในเลือดจะตรวจสารต่างๆ ดังต่อไปนี้


โคเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ และได้รับสารอาหารที่รับประทานเข้าไปพบมากในไขมันสัตว์ โคเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อร่างกาย โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลส์ต่างๆ แต่ถ้ามีมากเกินไป ก็จะเป็นโทษต่อร่างกายเช่นกัน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัวและหลอดเลือดอุดตัน ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งเกิดจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายและจากอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้ง หรืออาหารที่หวานจัด มีความสำคัญทางด้านโภชนาการ หลายประการนับตั้งแต่ให้พลังงานช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค ช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องอยู่นาน นอกจากนี้ร่างกายยังเก็บสะสมไตรกลีเซอไรด์ ไว้สำหรับให้พลังงานเมื่อมีความต้องการอย่างไรก็ตาม การมีไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือพบว่าสูงในคนที่มีโคเลสเตอรอลสูงอยู่แล้ว เชื่อว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้น ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 160 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

เอชดีแอล (High density lipoprotein – HDL) มีหน้าที่นำโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือดไปทำลายที่ตับ ดังนั้นถ้าระดับ HDL ในเลือดสูง จะทำให้อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบน้อยลง HDL จะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายค่ายิ่งสูงมากยิ่งดี ถือเป็นไขมันดีต่อร่างกาย ได้จากการออกกำลังกาย ระดับปกติในเลือด ผู้ชายมากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ผู้หญิงมากกว่า 45 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

แอลดีแอล (Low density lipoprotein – LDL) หากมีไขมันชนิดนี้ในเลือดสูงก็จะไปเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดพอกหนาขึ้น จนความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเสียไป หลอดเลือดจะตีบแคบลง ทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันได้มาก ระดับปกติในเลือดไม่ควรเกิน 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และหากมีโรคเบาหวานหรือมีโรคหัวใจร่วมด้วย ควรต่ำกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ไขมันนี้ถือเป็นไขมันร้ายต่อร่างกาย

 

 
ผลลัพธ์แตกต่างกันแต่ละบุคคล ความรู้ โรคไขมันในเลือด
 

   ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไขมันในเลือดสูง

    

  1. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน โดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะอ้วนลงพุง
  2. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
  3. ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
  4. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  5. ผู้ที่มีประวัติญาติพี่น้องเคยเป็นโรคหัวใจ
  6. ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
  7. ผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจะทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง

 

   การควบคุมปริมาณไขมันในเลือด โดยการปฏิบัติตัวดังนี้

ควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันสัตว์ ไข่แดง ปลาหมึก

 

ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป

หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เบียร์

หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน เช่น อาหารทอด เจียว ควรใช้น้ำมันจากพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน เป็นต้น

รับประทานอาหารพวกผักใบเขียวต่างๆ และผลไม้ที่ให้กากใยอาหาร

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

รับประทานยาลดระดับไขมันในเลือด

 

   จากการศึกษาพบว่าระดับไขมันในเลือดมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โดยเฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือดจนเป็นอัมพาต หรืออัมพฤกษ์เป็นต้น 

 

 
Visitors: 50,801